×...دنیای شیشه ای...×دوست جـــــــــونـا سلـام!واے نمیدونیטּ چقدر دلم براتوטּ تنگ شده

بود!!!

ایטּ امتحانا وقت سر خاروندنم ازم گرفته بود!

ولی حیف دلم برای دبیرهاموטּ خیییییییییییلے تنگ میشه!!!

مخصوصا دبیر(علوم،ورزش،عربے،زباטּ)!!!!خیلے خوب بودטּ!

ولے امتحانامو خیلے خوب دادم!!تا اینجا همشونو 20 میشم!

امروز یه کم سرم خلوت بود گفتم بزار آپ کنم!!

آخ!!!پاک از آپم یادم رفته بود!!براتوטּ جبرانے از دونفر آپ کردم!

اگه نمیخوایטּ دیگه حرف بزنم بریטּ ادامه ے مطلب!!


ادامـــه مطـــلــبــــــ..♦ـ♦ـ♦ـ....
تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1391سـاعت 19:27 نويسنده ملینا جـ ـ ـ ـ ـون♦
دوست جونیاے مטּ سلام!!
www.smilehaa.orgحالتون خوبه؟

با امتحانات چطوریטּ؟www.smilehaa.orgخوش میگذره؟به مטּ یکے که نه!!www.smilehaa.orgآخه معلما به خاطر اینکه یه بچه

خرخونم از مטּ خیلے توقع دارטּ!!www.smilehaa.org


ااااای خدا!!!!عجب گیرے کردم!!www.smilehaa.org
الهے دلم واسه خودم سوخت!!www.smilehaa.orgراستے شاید مטּ تا
آخر امتحاناتم نتونم آپ کنم!!www.smilehaa.org
شاید فقط بیام و نظرارو تایید کنم!www.smilehaa.org
دلم براتوטּ خییییلے تنگ میشه!!www.smilehaa.orgحالا بگذریم بدوییטּ
 بریטּ ادامه ے مطلب و آپ خوشمزمو ببینیטּ!www.smilehaa.org

keyk bastani 02 عکس کیک و بستنی های خوشمزه


ادامـــه مطـــلــبــــــ..♦ـ♦ـ♦ـ....
تاريخ جمعه پانزدهم اردیبهشت 1391سـاعت 0:10 نويسنده ملینا جـ ـ ـ ـ ـون♦

     


دخملاے گل سلام!!

حالتوטּ خوبه؟؟

دلم براتوטּ تنگ شده بود!!

واسه همیטּ گفتم براتوטּ آپ کنم!

یه آپ خیلی ناز از تاتیانا و سحر جوووووטּ آوردم.

مטּ واقعا رقصاشونو دوست دارم خیلی باحال میرقصטּ!!

حالا زود بریטּ ادامه ے مطلب و عکسارو ببینیטּ...

8f3939299725d59b078bad4b61258714 عکسهای جدید تاتیانا پرز


ادامـــه مطـــلــبــــــ..♦ـ♦ـ♦ـ....
تاريخ چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391سـاعت 14:32 نويسنده ملینا جـ ـ ـ ـ ـون♦
яima